Hoạt động đào tạo

27 tháng 08, 2015

Về hoạt động đào tạo: Trường là một cơ sở đào tạo chuyên ngành tài nguyên và môi trường gồm các ngành:

Phương pháp đào tạo

27 tháng 08, 2015

Phương pháp đào tạo của trường ngày càng được đổi mới và hoàn thiện theo định hướng thực hành, để xây dựng và củng cố kỹ năng nghề nghiệp cho sinh viên
Top