Nghiên cứu phát triển

27 tháng 08, 2015

Phát triển mạnh doanh nghiệp khoa học và công nghệ, chủ yếu từ các trường đại học, viện nghiên cứu”

Khoa đang nghiên cứu

27 tháng 08, 2015

Công tác nghiên cứu khoa học và hợp tác quốc tế luôn được nhà trường quan tâm và đã có những bước phát triển đáng kể. Điều này thể hiện rõ ở sự gia tăng số lượng và kinh phí đề tài nghiên cứu khoa học, các dự án chuyển giao công nghệ và hoạt động hợp tác quốc tế.
Top